Islands Lodde fangst 2022

Islands Lodde fangst 2022

Nu har 59 norske fartøyer levert til sammen 75.729 tonn , snitt per båt 1.283 tonn.
Seasongen er over for i år, men ombord i båter ikke levert er fangst på 12.468,- tonn.
Total kvotan var satt til 145.382,- tonn så de blir 56.366,- tonn som aldri blir tatt. ca 39% .

Han som har levert mest er Østerbris med 2.916,- tonn
Vær obs på å ikke alle har levert og noen båter har fortsatt fangst ombord.

Se hele lista her.

https://fangstdata.no/topoffloads/21ad0e0c