Fangst Data - Informasjon om norske landingssedler

Topp 20

BtnTitle

Båt

BtnTitle

Kjøper

BtnTitle

Rederi

BtnTitle

Fiskemottak

BtnTitle

Data bank

Innlegg

 • Opdatering av hjemmesiden

  Vi har endret hjemmesiden litt nu. Til å bruke filtere så må du logge inn, eneste som du trenger er epost addresse og lage deg passord. Vi har fått inn kart tjeneste, så nu kan du se lokasjon på din toppliste, Du kan filtere ned på redskap og så se hvor ulike fartøyene er lokalisert. …

 • Fiskeriet første 2 månedene i 2022 Jan/Feb

  Levert kvantum første 2 månedene er på par med 2020. De går litt bedre en in 2021 https://fangstdata.no/topoffloads/c937757b Nu har ett snurrevad fartøy klart å gå over 1.000,- tonn Kamilla Grande. Topp Snurrevad fartøy Godt start på nyåert 🙂

 • Islands Lodde fangst 2022

  Nu har 59 norske fartøyer levert til sammen 75.729 tonn , snitt per båt 1.283 tonn.Seasongen er over for i år, men ombord i båter ikke levert er fangst på 12.468,- tonn. Total kvotan var satt til 145.382,- tonn så de blir 56.366,- tonn som aldri blir tatt. ca 39% . Han som har levert …

 • Fersk / Frossen fisk 2001 > 2021 .

  I all diskusjon med fisk og hvordan fordelingen er på leveranse av fersk / frossen fisk så er de greit å sjekke tallene . Her ser vi Andel fersk frossen torsk imot totalen og hvordan endringen har vært. Blått er frossen , orange er fersk. I % så ser det sånn ut. Andel frossen fisk …

 • Skrei fangst 2022 1. > 19. Februar

  Her ser vi hvordan total fiskeriet går i februar siste årene. Her ser vi kun på levert fersk torsk . Februar 2022 ser bedre ut så langt en siste år. https://fangstdata.no/topoffloads/96a7379d Topp fersk torsk båtene så langt Sei leveranse i Februar 2022 er på par med fjoråret.