Fiskeriet første 2 månedene i 2022 Jan/Feb

Fiskeriet første 2 månedene i 2022 Jan/Feb

Levert kvantum første 2 månedene er på par med 2020. De går litt bedre en in 2021

Status Jan / Feb

https://fangstdata.no/topoffloads/c937757b

Nu har ett snurrevad fartøy klart å gå over 1.000,- tonn Kamilla Grande.

Topp Snurrevad fartøy

Godt start på nyåert 🙂