Fersk / Frossen fisk 2001 > 2021 .

Fersk / Frossen fisk 2001 > 2021 .

I all diskusjon med fisk og hvordan fordelingen er på leveranse av fersk / frossen fisk så er de greit å sjekke tallene .

Her ser vi Andel fersk frossen torsk imot totalen og hvordan endringen har vært.

Blått er frossen , orange er fersk.

I % så ser det sånn ut.

Andel frossen fisk av totalen har økt fra 28% i 2001 til ca 42% i 2021.

Frossen torsk i kvantum

Hvis man ser på fangstverdi så varierer diffrensen mellom fersk og frossen fisk litt i gjennom årene . I snitt så har frossen fisk blit betalt 2,- kr mer per rundt kg en fersk fisk over 20 år.

Her kan man se , 2008 og 2009 så var fersk fisken bedre betalt, Så igjen i 2020 og 2021. Alle andre år så har frossen fisken blitt litt bedre betalt.

Verdi . De var kun i 2013 å frossen fisk brakte meir verdi på land en fersk fisk totalt sett. I snitt så har fersk fisken hatt fordel på ca 840 millioner hvert år i verdi.

Når man skal se på “Trål” så er utviklingen sånn å de er nesten kun Lerøy som bruker å levere litt fersk fisk i løpet av året, men nesten alle andre har gått fult ut til frysing på havet.

Her kan man se hvordan all økning i total fangst fra trålere har gått til frysing og mye reduksjon i fersk
Her ser man hvordan utviklingen har vært.

Kyst / Havfiske flåten har i motsetning til trålerene holdt sinn andel mellom fersk frossen fra 2001 > 2021 med liten endring.